SPO-MATPLAST

O nama

Poduzeće ŠPO-MATPLAST d.o.o. osnovano je 2011. godine te je u cijelosti privatno vlasništvo Mateja Špoljarec. Preuzelo je proizvodnju ambalaže i izradu strojnih dijelova i alata za puhanu i brizganu ambalažu od zanatske radione PMG Špoljarec koja se tim poslovima bavi od 1980 . godine.

Proizvodi puhanu PE, PP i PET ambalažu zapremnine od 50 ml do 5 l, te brizganu ambalažu (posudice, čepove, kutijice,...).

SPO-MATPLAST
SPO-MATPLAST

SLIKE